Powrót

Elektroniczna karta drogowa

Nowy wymiar dokumentacji

W wielu organizacjach przepływ informacji między kierowcami a zarządzającymi wciąż wykorzystuje dokumentację papierową jako medium. Takie rozwiązanie wiąże się z wieloma potencjalnymi obszarami nadużyć i przekłamań. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, precyzyjnie badając obecnie wykorzystywane mechanizmy i formatki dokumentów – by przygotować Elektroniczną Kartę Drogową w sposób, który nie wymaga od pracowników zmiany przyzwyczajeń jak i zakresu danych wprowadzanych do dokumentacji. Implementując rozwiązanie automatyzujemy proces ewidencji czynności pracownika, finalnie generując dokument tożsamy z dotychczas wykorzystywanym.

Proces wdrożenia

Analiza dotychczas prowadzonej dokumentacji papierowej, dostosowanie szablonu elektronicznej karty drogowej do potrzeb Klienta.

Doprecyzowanie technicznych aspektów wdrożenia – rodzaj i sposób wykorzystania sprzętu elektronicznego.

Konsultacje z użytkownikami i personalizacja z uwzględnieniem uwag i wytycznych.

Bieżący nadzór nad poprawnością generowanych danych oraz rozwój rozwiązania w celu usprawnienia jego funkcjonalności.

Krok po kroku

 • 1
  Założenia projektu

  definiowanie wymagań i oczekiwań względem EKD

 • 2
  Konfiguracja platformy

  spersonalizowanie interfejsu do wymagań klienta

 • 3
  Instalacja narzędzi

  niezbędnych do przeprowadzenia programu pilotażowego EKD

 • 4
  Szkolenie

  teoretyczne i praktyczne z zakresu obsługi systemu

 • 5
  Podsumowanie

  omówienie wdrożenia i korygowanie ewentualnych nieścisłości.

 • 6
  Wdrożenie docelowego rozwiązania

  i wyposażenie całej floty Klienta w narzędzia umożliwiające prowadzenie elektronicznej ewidencji pracy pojazdów.

Zyski dla firmy

Znaczne oszczędności nakładów pracy na weryfikowanie często nieczytelnych kart oraz uzupełnienie braków w dokumentacji.

Dokładne odzwierciedlenie rzeczywistej eksploatacji parku maszynowego, pozwalające na szybkie i precyzyjne wykrywanie nieprawidłowości.

Referencje

 • (…) Składamy wyrazy podziękowania za doskonałą współpracę, rzetelność oraz elastyczność, a przy tym rekomendujemy Alternative Solutions Maciej Adamiak jako sprawdzonego i solidnego partnera.

  Wojciech Tulibacki
  Prezes Zarządu
  |
  MPK Poznań
 • (…) Mając na uwadze powyższe, możemy śmiało polecić firmę Alternative Solutions Jako kompetentnego partnera, z którym współpraca przynosi wymierne korzyści dla Przedsiębiorstwa w postaci m.in. urealnienia wyników zużycia paliwa, poprawy efektywności pracy podwładnych oraz rzetelności i łatwości prowadzenia dokumentacji.

  Romuald Cimoch
  Członek Zarządu
  |
  PWIK Gniezno
 • Uruchomienie rozwiązania informatycznego, umożliwiającego rozliczanie przejazdów pracowników w celach służbowych z wykorzystaniem pojazdów prywatnych, na urządzeniach mobilnych Aquanet.

  Marek Borkowski
  Wiceprezes Zarządu
  |
  Aquanet S.A.
 • (…) Zespół Alternative Solutions cechuje szeroka wiedza z pogranicza informatyki i zagadnień technicznych, a łącząc je ze znajomością specyfiki naszej branży pozwala sprawnie i profesjonalnie przeprowadzić wdrożenie, obsługę rozliczeń oraz nadzór nad flotą pojazdów.

  Włodzimierz Sobański
  Wspólnik
  |
  ZSPIU Poznań
 • (…) Stąd też, z pełną odpowiedzialnością, możemy polecić usługi Firmy ALTERNATIVE SOLUTIONS MACIEJ ADAMIAK w zakresie monitorowania pojazdów w systemie GPS.

  Waldemar Wesołek
  Prezes Zarządu
  |
  Materiały Budowlane Wesołek
 • (…) Firma Alternative Solutions zapewniła indywidualne podejście oraz pełne wsparcie na każdym etapie wdrożenia jak i dalszej obsługi systemu. Dzięki dostosowanym narzędziom oraz know-how firmy Alternative Solutions znacznie zmniejszono wydatki związane z gospodarką paliwową.

  Szymon Kocioruba
  Dyrektor Zakładu
  |
  MZGOK Konin
 • (…) Szczerze polecamy współpracę z firmą Alternative Solutions, którą charakteryzuje nie tylko profesjonalizm i rzetelność wykonywanych usług, ale także pasja tworzenia oraz otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta.

  Antoni Świrski
  Właściciel
  |
  Przedsiębiorstwo Transportowe TOLMAR
 • (…) Doświadczenie, znajomość zagadnień oraz realiów branżowych i zaangażowanie całego zespołu Alternative Solutions przekłada się na bezproblemową i sprawną współpracę.

   

  Rafał Łukaszyk
  Dyrektor Działu Handlowego - Monitoringu
  |
  TG Security
 • Maciej Szuba
  Właściciel
  |
  Biuro detektywistyczne SZUBA