Powrót

Transport chłodniczy

Wszystkie firmy zajmujące się produkcją lub przewozem towarów, które muszą być przechowywane w określonych temperaturach (np. leki, żywność) powinny być wyposażone w system do kontroli stanu ładunku.

 

Kontrola temperatury
System monitoringu w chłodniach jest przystosowany do monitorowania i rejestracji temperatury z dokładnością do 0,1° C oraz w maksymalnie 4 punktach pomiarowych.

Sygnalizacja otwarcia przestrzeni ładunkowej oraz pracy agregatu
Rozwiązanie umożliwiające rejestrowanie i raportowanie czynności związanych z obsługą przewożonych towarów takich jak załączenie agregatu chłodniczego lub otwarcie przestrzeni ładunkowej.

Monitoring wizyjny przestrzeni ładunkowej
Kompleksowy system monitoringu wizyjnego, zintegrowany z pozostałymi narzędziami do zarządzania flotą umożliwia podgląd „na żywo” dowolnego obszaru zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu.

 

Kontrola paliwa
Bazując na danych pozyskiwanych z nowoczesnego sprzętu do pomiaru poziomu oleju napędowego w pojazdach oraz maszynach oraz zabezpieczeń wlewu klient otrzymuje raporty w czasie rzeczywistym, które ułatwiają nadzór nad zasobami paliw i umożliwiają szybkie reagowanie w przypadku wykrycia nadużyć.

Komunikacja z kierowcą
Niezawodne narzędzie do wymiany informacji na linii dyspozytor – kierowca, oprócz komunikacji tekstowej umożliwia transfer dokumentów w formacie .pdf jak i przesyłanie dokumentacji fotograficznej.

Powiadomienia i alarmy
Moduł ułatwiający kontrolę warunków przewożonych ładunków. Funkcja powiadamiania poprzez wiadomość E-mail i SMS pozwala szybko zareagować na wykroczenia poza zdefiniowany zakres.

Referencje

 • (…) Składamy wyrazy podziękowania za doskonałą współpracę, rzetelność oraz elastyczność, a przy tym rekomendujemy Alternative Solutions Maciej Adamiak jako sprawdzonego i solidnego partnera.

  Wojciech Tulibacki
  Prezes Zarządu
  |
  MPK Poznań
 • (…) Mając na uwadze powyższe, możemy śmiało polecić firmę Alternative Solutions Jako kompetentnego partnera, z którym współpraca przynosi wymierne korzyści dla Przedsiębiorstwa w postaci m.in. urealnienia wyników zużycia paliwa, poprawy efektywności pracy podwładnych oraz rzetelności i łatwości prowadzenia dokumentacji.

  Romuald Cimoch
  Członek Zarządu
  |
  PWIK Gniezno
 • Uruchomienie rozwiązania informatycznego, umożliwiającego rozliczanie przejazdów pracowników w celach służbowych z wykorzystaniem pojazdów prywatnych, na urządzeniach mobilnych Aquanet.

  Marek Borkowski
  Wiceprezes Zarządu
  |
  Aquanet S.A.
 • (…) Zespół Alternative Solutions cechuje szeroka wiedza z pogranicza informatyki i zagadnień technicznych, a łącząc je ze znajomością specyfiki naszej branży pozwala sprawnie i profesjonalnie przeprowadzić wdrożenie, obsługę rozliczeń oraz nadzór nad flotą pojazdów.

  Włodzimierz Sobański
  Wspólnik
  |
  ZSPIU Poznań
 • (…) Stąd też, z pełną odpowiedzialnością, możemy polecić usługi Firmy ALTERNATIVE SOLUTIONS MACIEJ ADAMIAK w zakresie monitorowania pojazdów w systemie GPS.

  Waldemar Wesołek
  Prezes Zarządu
  |
  Materiały Budowlane Wesołek
 • (…) Firma Alternative Solutions zapewniła indywidualne podejście oraz pełne wsparcie na każdym etapie wdrożenia jak i dalszej obsługi systemu. Dzięki dostosowanym narzędziom oraz know-how firmy Alternative Solutions znacznie zmniejszono wydatki związane z gospodarką paliwową.

  Szymon Kocioruba
  Dyrektor Zakładu
  |
  MZGOK Konin
 • (…) Szczerze polecamy współpracę z firmą Alternative Solutions, którą charakteryzuje nie tylko profesjonalizm i rzetelność wykonywanych usług, ale także pasja tworzenia oraz otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta.

  Antoni Świrski
  Właściciel
  |
  Przedsiębiorstwo Transportowe TOLMAR
 • (…) Doświadczenie, znajomość zagadnień oraz realiów branżowych i zaangażowanie całego zespołu Alternative Solutions przekłada się na bezproblemową i sprawną współpracę.

   

  Rafał Łukaszyk
  Dyrektor Działu Handlowego - Monitoringu
  |
  TG Security
 • Maciej Szuba
  Właściciel
  |
  Biuro detektywistyczne SZUBA