Powrót

Usługi Komunalne

Specyfikacja

Wynikająca z samej definicji usług komunalnych rozmaitość świadczonych usług wymaga odpowiedniego zaplecza sprzętowego i rozbudowanej floty pojazdów. Posiadamy w swojej ofercie rozwiązania, które pozwalają skutecznie panować nad każdą z gałęzi gospodarki komunalnej.

Rozwiązania

Kontrola paliwa
Bazując na danych pozyskiwanych z nowoczesnego sprzętu do pomiaru poziomu oleju napędowego w pojazdach oraz maszynach oraz zabezpieczeń wlewu klient otrzymuje raporty w czasie rzeczywistym, które ułatwiają nadzór nad zasobami paliw i umożliwiają szybkie reagowanie w przypadku wykrycia nadużyć.

Pomiar efektywności pracy
Odczyt rozmaitych parametrów pracy pojazdów i maszyn, które umożliwiają generowanie raportów przedstawiających stopień zagospodarowywania parku maszynowego.

Udostępnianie lokalizacji GPS
Odświeżana na bieżąco lokalizacja pojazdów transportu miejskiego umożliwia pasażerom stały podgląd na rzeczywiste godziny przyjazdu ich środka transportu a dyspozytorowi na nadzór nad realizacją rozkładów jazdy.

Identyfikacja kierowców/operatorów
Prowadzona automatycznie ewidencja czasu i miejsca pracy poszczególnych osób, która ułatwia rozliczenia z pracownikami i umożliwia sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi obowiązkami.

Elektroniczna karta drogowa
Narzędzie, które automatyzuje proces prowadzenia ewidencji pracy pojazdów oraz pracowników i dodatkowo eliminuje nieścisłości i nadużycia, związane z prowadzeniem ręcznej dokumentacji.

Nadzór nad procesem gospodarowania odpadami
Dedykowane rozwiązanie, umożliwiające realizację zapisów ustawy śmieciowej z dnia 1. lipca 2013r. Narzędzie ułatwia monitorowanie i ewidencjonowanie zadań zlecanych przedsiębiorstwom komunalnym.

 

Referencje

 • (…) Składamy wyrazy podziękowania za doskonałą współpracę, rzetelność oraz elastyczność, a przy tym rekomendujemy Alternative Solutions Maciej Adamiak jako sprawdzonego i solidnego partnera.

  Wojciech Tulibacki
  Prezes Zarządu
  |
  MPK Poznań
 • (…) Mając na uwadze powyższe, możemy śmiało polecić firmę Alternative Solutions Jako kompetentnego partnera, z którym współpraca przynosi wymierne korzyści dla Przedsiębiorstwa w postaci m.in. urealnienia wyników zużycia paliwa, poprawy efektywności pracy podwładnych oraz rzetelności i łatwości prowadzenia dokumentacji.

  Romuald Cimoch
  Członek Zarządu
  |
  PWIK Gniezno
 • Uruchomienie rozwiązania informatycznego, umożliwiającego rozliczanie przejazdów pracowników w celach służbowych z wykorzystaniem pojazdów prywatnych, na urządzeniach mobilnych Aquanet.

  Marek Borkowski
  Wiceprezes Zarządu
  |
  Aquanet S.A.
 • (…) Zespół Alternative Solutions cechuje szeroka wiedza z pogranicza informatyki i zagadnień technicznych, a łącząc je ze znajomością specyfiki naszej branży pozwala sprawnie i profesjonalnie przeprowadzić wdrożenie, obsługę rozliczeń oraz nadzór nad flotą pojazdów.

  Włodzimierz Sobański
  Wspólnik
  |
  ZSPIU Poznań
 • (…) Stąd też, z pełną odpowiedzialnością, możemy polecić usługi Firmy ALTERNATIVE SOLUTIONS MACIEJ ADAMIAK w zakresie monitorowania pojazdów w systemie GPS.

  Waldemar Wesołek
  Prezes Zarządu
  |
  Materiały Budowlane Wesołek
 • (…) Firma Alternative Solutions zapewniła indywidualne podejście oraz pełne wsparcie na każdym etapie wdrożenia jak i dalszej obsługi systemu. Dzięki dostosowanym narzędziom oraz know-how firmy Alternative Solutions znacznie zmniejszono wydatki związane z gospodarką paliwową.

  Szymon Kocioruba
  Dyrektor Zakładu
  |
  MZGOK Konin
 • (…) Szczerze polecamy współpracę z firmą Alternative Solutions, którą charakteryzuje nie tylko profesjonalizm i rzetelność wykonywanych usług, ale także pasja tworzenia oraz otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta.

  Antoni Świrski
  Właściciel
  |
  Przedsiębiorstwo Transportowe TOLMAR
 • (…) Doświadczenie, znajomość zagadnień oraz realiów branżowych i zaangażowanie całego zespołu Alternative Solutions przekłada się na bezproblemową i sprawną współpracę.

   

  Rafał Łukaszyk
  Dyrektor Działu Handlowego - Monitoringu
  |
  TG Security
 • Maciej Szuba
  Właściciel
  |
  Biuro detektywistyczne SZUBA