Powrót

Audyt eksploatacji floty

Profil usługi

Wydatki związane z zakupem i wykorzystaniem paliwa w działalności naszych klientów zazwyczaj stanowią główny czynnik kosztowy w przedmiotowej działalności. Nieszczelności w gospodarce paliwem często są drogą do problemów z płynnością finansową i efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstwa. Dostrzegając ten problem przygotowaliśmy dla naszych klientów rozwiązanie, ułatwiające rozliczanie kosztów związanych z paliwem oraz wskazujące precyzyjnie obszary możliwych nadużyć, które uzupełnione o analizę eksploatacji parku maszynowego stanowi doskonałe narzędzie do nadzorowania pracy maszyn i ludzi.

Zakres prac

Zestawienie ilości zakupionego paliwa z ilością wlaną do zbiornika oraz faktycznie zużytą przez silnik pojazdu.

Raportowanie nieautoryzowanego oraz bezzasadnego otwierania wlewu paliwa.

Weryfikacja zasadności przeprowadzanych prac oraz ich lokalizacji wraz ze wskazaniem możliwych nadużyć.

Badanie efektywności pracy i poziomu eksploatacji zasobów sprzętowych

Przebieg procesu

 • 1
  Ocena

  Ocena ekonomiczna dotychczasowego rozwiązania stosowanego przez klienta ze wskazaniem obszarów kwalifikujących się do reorganizacji.

 • 2
  Cele

  Ustalenie celów, zakresu i metody przeprowadzenia kontroli wewnętrznej.

 • 3
  Ocena profilu wdrożenia

  Rozpoznanie możliwości techniczno-organizacyjnych i przygotowanie dokumentacji i/lub sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia wdrożenia.

 • 4
  Personalizacja oferty

  Przygotowanie spersonalizowanej oferty zawierającej niezbędne narzędzia do eliminowania nieszczelnych procesów związanych z gospodarką paliwem.

Zyski dla firmy

Eliminacja nadużyć związanych z dystrybucją paliwa, przekładająca się na wymierne korzyści finansowe.

Usługi analityczne świadczone przez Alternative Solutions zdejmują ciężar prowadzenia wyliczeń i generują znaczne oszczędności w nakładach pracy.

Klient nie musi tracić czasu i posiadać specjalistycznej wiedzy na temat procesów analitycznych ponieważ otrzymuje gotowe wyniki wraz z precyzyjnym wskazaniem miejsca powstawania nadużyć.

Referencje

 • (…) Składamy wyrazy podziękowania za doskonałą współpracę, rzetelność oraz elastyczność, a przy tym rekomendujemy Alternative Solutions Maciej Adamiak jako sprawdzonego i solidnego partnera.

  Wojciech Tulibacki
  Prezes Zarządu
  |
  MPK Poznań
 • (…) Mając na uwadze powyższe, możemy śmiało polecić firmę Alternative Solutions Jako kompetentnego partnera, z którym współpraca przynosi wymierne korzyści dla Przedsiębiorstwa w postaci m.in. urealnienia wyników zużycia paliwa, poprawy efektywności pracy podwładnych oraz rzetelności i łatwości prowadzenia dokumentacji.

  Romuald Cimoch
  Członek Zarządu
  |
  PWIK Gniezno
 • Uruchomienie rozwiązania informatycznego, umożliwiającego rozliczanie przejazdów pracowników w celach służbowych z wykorzystaniem pojazdów prywatnych, na urządzeniach mobilnych Aquanet.

  Marek Borkowski
  Wiceprezes Zarządu
  |
  Aquanet S.A.
 • (…) Zespół Alternative Solutions cechuje szeroka wiedza z pogranicza informatyki i zagadnień technicznych, a łącząc je ze znajomością specyfiki naszej branży pozwala sprawnie i profesjonalnie przeprowadzić wdrożenie, obsługę rozliczeń oraz nadzór nad flotą pojazdów.

  Włodzimierz Sobański
  Wspólnik
  |
  ZSPIU Poznań
 • (…) Stąd też, z pełną odpowiedzialnością, możemy polecić usługi Firmy ALTERNATIVE SOLUTIONS MACIEJ ADAMIAK w zakresie monitorowania pojazdów w systemie GPS.

  Waldemar Wesołek
  Prezes Zarządu
  |
  Materiały Budowlane Wesołek
 • (…) Firma Alternative Solutions zapewniła indywidualne podejście oraz pełne wsparcie na każdym etapie wdrożenia jak i dalszej obsługi systemu. Dzięki dostosowanym narzędziom oraz know-how firmy Alternative Solutions znacznie zmniejszono wydatki związane z gospodarką paliwową.

  Szymon Kocioruba
  Dyrektor Zakładu
  |
  MZGOK Konin
 • (…) Szczerze polecamy współpracę z firmą Alternative Solutions, którą charakteryzuje nie tylko profesjonalizm i rzetelność wykonywanych usług, ale także pasja tworzenia oraz otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta.

  Antoni Świrski
  Właściciel
  |
  Przedsiębiorstwo Transportowe TOLMAR
 • (…) Doświadczenie, znajomość zagadnień oraz realiów branżowych i zaangażowanie całego zespołu Alternative Solutions przekłada się na bezproblemową i sprawną współpracę.

   

  Rafał Łukaszyk
  Dyrektor Działu Handlowego - Monitoringu
  |
  TG Security
 • Maciej Szuba
  Właściciel
  |
  Biuro detektywistyczne SZUBA