Powrót

Wodociągi i kanalizacja

Profil usługi

Szeroki wachlarz świadczonych usług oraz rozbudowany park maszynowy z pojazdami specjalistycznymi wymaga odpowiednich narzędzi, które ułatwiają organizację pracy i pozwalają na stały nadzór nad wykonywanymi zleceniami. W naszym portfolio posiadamy rozwiązania pozwalające prezentować dane dotyczące pracy pojazdów z zabudową Kroll, Bucher, Assmann itp.

Rozwiązania:

Kontrola paliwa.
Bazując na danych pozyskiwanych z nowoczesnego sprzętu do pomiaru poziomu oleju napędowego w maszynach budowlanych oraz zabezpieczeń wlewu klient otrzymuje raporty w czasie rzeczywistym, które ułatwiają nadzór nad zasobami paliw i umożliwiają szybkie reagowanie w przypadku wykrycia nadużyć.

Strefy i harmonogram pracy.
Stosujemy rozwiązania, które umożliwiają planowanie oraz kontrolowanie miejsc wykonywanych zleceń oraz ich zgodności z harmonogramem.

Personalizacja map
Umożliwiamy naniesienie filtrów na już istniejące mapy, które umożliwiają naniesienie istotnych dla użytkownika systemu punktów (studnie, sieć kanalizacyjna itp.)

Elektroniczna karta drogowa
Narzędzie, które automatyzuje proces prowadzenia ewidencji pracy pojazdów oraz pracowników i dodatkowo eliminuje nieścisłości i nadużycia, związane z prowadzeniem ręcznej dokumentacji.

Pomiar efektywności pracy
Odczyt rozmaitych parametrów pracy pojazdów i maszyn, które umożliwiają generowanie raportów przedstawiających stopień zagospodarowywania parku maszynowego.

Identyfikacja kierowców/operatorów
Prowadzona automatycznie ewidencja czasu i miejsca pracy poszczególnych osób, która ułatwia rozliczenia z pracownikami i umożliwia sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi obowiązkami.

Referencje

 • (…) Składamy wyrazy podziękowania za doskonałą współpracę, rzetelność oraz elastyczność, a przy tym rekomendujemy Alternative Solutions Maciej Adamiak jako sprawdzonego i solidnego partnera.

  Wojciech Tulibacki
  Prezes Zarządu
  |
  MPK Poznań
 • (…) Mając na uwadze powyższe, możemy śmiało polecić firmę Alternative Solutions Jako kompetentnego partnera, z którym współpraca przynosi wymierne korzyści dla Przedsiębiorstwa w postaci m.in. urealnienia wyników zużycia paliwa, poprawy efektywności pracy podwładnych oraz rzetelności i łatwości prowadzenia dokumentacji.

  Romuald Cimoch
  Członek Zarządu
  |
  PWIK Gniezno
 • Uruchomienie rozwiązania informatycznego, umożliwiającego rozliczanie przejazdów pracowników w celach służbowych z wykorzystaniem pojazdów prywatnych, na urządzeniach mobilnych Aquanet.

  Marek Borkowski
  Wiceprezes Zarządu
  |
  Aquanet S.A.
 • (…) Zespół Alternative Solutions cechuje szeroka wiedza z pogranicza informatyki i zagadnień technicznych, a łącząc je ze znajomością specyfiki naszej branży pozwala sprawnie i profesjonalnie przeprowadzić wdrożenie, obsługę rozliczeń oraz nadzór nad flotą pojazdów.

  Włodzimierz Sobański
  Wspólnik
  |
  ZSPIU Poznań
 • (…) Stąd też, z pełną odpowiedzialnością, możemy polecić usługi Firmy ALTERNATIVE SOLUTIONS MACIEJ ADAMIAK w zakresie monitorowania pojazdów w systemie GPS.

  Waldemar Wesołek
  Prezes Zarządu
  |
  Materiały Budowlane Wesołek
 • (…) Firma Alternative Solutions zapewniła indywidualne podejście oraz pełne wsparcie na każdym etapie wdrożenia jak i dalszej obsługi systemu. Dzięki dostosowanym narzędziom oraz know-how firmy Alternative Solutions znacznie zmniejszono wydatki związane z gospodarką paliwową.

  Szymon Kocioruba
  Dyrektor Zakładu
  |
  MZGOK Konin
 • (…) Szczerze polecamy współpracę z firmą Alternative Solutions, którą charakteryzuje nie tylko profesjonalizm i rzetelność wykonywanych usług, ale także pasja tworzenia oraz otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta.

  Antoni Świrski
  Właściciel
  |
  Przedsiębiorstwo Transportowe TOLMAR
 • (…) Doświadczenie, znajomość zagadnień oraz realiów branżowych i zaangażowanie całego zespołu Alternative Solutions przekłada się na bezproblemową i sprawną współpracę.

   

  Rafał Łukaszyk
  Dyrektor Działu Handlowego - Monitoringu
  |
  TG Security
 • Maciej Szuba
  Właściciel
  |
  Biuro detektywistyczne SZUBA